Thư cảm ơn quý khách hàng mua sắm! Chương trình “xả kho – giá gốc”

Thư cảm ơn quý khách hàng mua sắm! Chương trình “xả kho – giá gốc”

Thư cám ơn!

thu-cam-on-xa-kho-gia-goc

Từ khóa: CTKM
 
`