Bộ sưu tập Victoria

Bộ sưu tập Victoria với ý tưởng từ sự bền bỉ theo thời gian của con đường Caesar của Ý. Đội ngũ thiết kế Đồng Tâm đã kiến tạo nên những mẫu gạch 60x60 với các màu sắc cơ bản như vàng, xám, trắng có cấu trúc đồng nhất hoàn toàn giống đá thật ngoài tự nhiên cùng những ưu điểm và cải tiến vượt trội về chất lượng bề mặt men.
Size:30x60

Giá bán: 356,000đ 396,000đ

Size:30x60

Giá bán: 356,000đ 396,000đ

Size:30x60

Giá bán: 356,000đ 396,000đ

Size:30x60

Giá bán: 356,000đ 396,000đ

Size:30x60

Giá bán: 356,000đ 396,000đ

Size:30x60

Giá bán: 356,000đ 396,000đ

Size:30x60

Giá bán: 356,000đ 396,000đ

Size:60x60

Giá bán: 365,000đ 406,000đ

Size:60x60

Giá bán: 365,000đ 406,000đ

Size:60x60

Giá bán: 365,000đ 406,000đ

Size:60x60

Giá bán: 365,000đ 406,000đ

Size:60x60

Giá bán: 365,000đ 406,000đ

Size:60x60

Giá bán: 365,000đ 406,000đ

Size:60x60

Giá bán: 365,000đ 406,000đ

Size:60x60

Giá bán: 365,000đ 406,000đ