Gạch giả xi măng

Size:30x60

Giá bán: 296,000đ 329,000đ