Gạch 1 màu

Size:30x60

Giá bán: 242,000đ 269,000đ

Size:30x60

Giá bán: 356,000đ 396,000đ